AKTUÁLNÍ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP NA AKCI
(dle mimořádného opatření vlády)

 Návštěvník je povinen po celou dobu konání akce používat ochranné
prostředky dýchacích cest (respirátor), s výjimkou doby nezbytně nutné
ke konzumaci nápojů.

Najděte svoji akci